Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou platný od 1.1.2017:

Vzhledem k časové náročnosti zpracovává lékař administrativní výkony až po ordinačních hodinách. Proto je lepší se telefonicky domluvit na termínu vypracování výpisu z dokumentace apod. Na větší prohlídky objednáváme na konkrétní čas.

Vyšetření pro vstup do zaměstnání, periodické prohlídky do zaměstnání
400 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz
400 Kč

Prodloužení ŘP pro seniory či rozšíření ŘP o nové skupiny
200 Kč

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
200 Kč

Vyšetření pro profesní průkazy (svářeč apod.)
400 Kč

Zbrojní průkaz
500 Kč

Prodloužení zbrojního průkazu
300 Kč

Přihláška na VŠ
50 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta či zaměstnavatele
200 Kč

Očkování – aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou
200 Kč

Test okultního krvácení pro pacienty do 50 let či na vlastní žádost
200 Kč

Cílené vyšetření nepojištěného pacienta
500 Kč

Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta
300 Kč

Lázně pro samoplátce
300 Kč

Hodnocení bolestného, posudek pro komerční pojištění apod.
200 Kč

Ostatní administrativní úkony

100 Kč za každých započatých 10 minut práce