Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou platný od 1.10.2023:

Vzhledem k časové náročnosti zpracovává lékař administrativní výkony až po ordinačních hodinách. Proto je lepší se telefonicky domluvit na termínu vypracování výpisu z dokumentace apod. Na větší prohlídky objednáváme na konkrétní čas.

Vyšetření pro vstup do zaměstnání, periodické prohlídky do zaměstnání
500 Kč

Vyšetření zdr. způsobilosti pro řidičský průkaz, vůdce plavidla, hasič
500 Kč

Prodloužení ŘP pro seniory či rozšíření ŘP o nové skupiny
300 Kč

Vyšetření pro profesní průkazy (svářeč apod.)
500 Kč

Zbrojní průkaz
500 Kč

Prodloužení zbrojního průkazu
300 Kč

Přihláška na VŠ, vyšetření na práci s dětmi
100 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta či zaměstnavatele
300 Kč

Očkování – aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou
250 Kč

Test okultního krvácení pro pacienty do 50 let či na vlastní žádost
400 Kč

Cílené vyšetření nepojištěného pacienta + předoperační vyš. pro samoplátce
500 Kč

Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta
300 Kč

Lázně pro samoplátce
300 Kč

Hodnocení bolestného, posudek pro komerční pojištění apod.
200-500 Kč dle rozsahu

EKG s popisem jako samoplátce
200 Kč

Ostatní administrativní úkony
100 Kč za každých započatých 10 minut práce